Ranking Lokat Bankowych – porównywarka lokat

LOKATA – CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Działanie lokaty z codzienną kapitalizacją.

Lokata z codzienną kapitalizacją czy też lokata codzienna powstały w bankach w celu wyeliminowania podatku od zysków kapitałowych, jaki musieli płacić klienci. Podatek belki może wynieść zero, o ile lokata posiada właściwe parametry. Dzieje się tak z uwagi na zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i samego podatku. W przypadku gdy wyliczony podatek belki od zysku z lokaty wynosi mniej niż 0,5 zł, wówczas zaokrągla się go do zera. Lokata codzienna nie jest taka sama jak lokata z codzienną kapitalizacją odsetek.

Lokata codzienna jest to lokata otwierana tylko na jeden dzień, przeważnie ulega ona automatycznemu odnowieniu każdego dnia. Odsetki w tej lokacie są codziennie naliczana, po czym dolicza się je do kwoty lokaty, o ile jest ona odnawialna albo są wysyłane na rachunek bieżący klienta. Naliczane odsetki są wolne od podatku przy właściwej kwocie depozytu, a także oprocentowaniu. Oznacza to, iż klient więcej zarobi.

Lokata z codzienną kapitalizacją to lokata, którą można założyć na dowolny okres, tak samo, jak w przypadku tradycyjnej lokaty bankowej. Odsetki jednak nie są naliczane na koniec okresu trwania lokaty, tylko w każdym dniu. O ile zachowane zostaną właściwe parametry lokaty, odsetki w niej są niewielkie, przez co nie nalicza się od nich podatek belki.

Lokata z codzienną kapitalizacją to lokata, która może być założona na dowolny okres tak jak tradycyjna lokata bankowa. Różnica jest taka, że odsetki nie są naliczane na koniec okresu trwania lokaty, ale codziennie. W tym przypadku również przy odpowiednich parametrach lokaty odsetki są na tyle małe, że nie jest naliczany od nich podatek Belki.

Co lepiej wybrać lokatę codzienną czy lokatę z codzienną kapitalizacją?

W lokacie codziennej oprocentowanie jest niższe, jednak jest to rozwiązanie bardziej elastyczne. Zarobione odsetki na lokacie codziennie doliczane są do lokaty, a lokata każdego dnia ulega odnowieniu. Taką lokatę w dowolnym momencie można zerwać, nie ryzykując utraty odsetek.

Lokatę z codzienną kapitalizacją zakłada się przeważnie na dłuższy czas, czyli na przykład miesiąc, trzy miesiące czy cały rok. W związku z dłuższym czasem lokata ta oferuje wyższe oprocentowania. Jednak w momencie zerwania lokaty przed czasem, klient traci wszystkie naliczone odsetki.

Limity przy lokatach

Przy zakładaniu lokaty warto sprawdzić, jakie są nałożone na wybraną lokatę limity. Dzięki temu klient poznaje całe jej działanie, bez potrzeby zaznajamiania się z regulaminem. Ograniczenia nie są nałożone na lokaty jednodniowe oferowane przez na przykład BZ WBK czy BOŚ Bank. Oprocentowanie tych lokat jest małe, ograniczenie natomiast wynosi 20000 złotych.

LOKATA – ZALETY JEJ POSIADANIA

1. Najważniejszą zaletą lokaty jest przede wszystkim pewny zysk. Klient, wpłacając daną sumę na lokatę, bankową może być pewien, ile dokładnie zarobi na swojej inwestycji, jednak nie dotyczy to lokat ze zmiennym oprocentowaniem, które jest zależne od stopy procentowej na rynku.

2. Mały kapitał, jaki klient potrzebuje, aby otworzyć własną lokatę bankową, dzięki czemu coraz więcej osób składa wnioski o otworzenie lokaty bankowej.

3. W przypadku lokat ze stałym oprocentowaniem nie trzeba cały czas monitorować aktualnego stanu rynku czy też wszystkich pozostałych czynników, które działają na wartość danej lokaty.

LOKATY BANKOWE PRZEZ INTERNET

Lokata zakładana przez internet to tak naprawdę zwykła lokata bankowa. Nie można mylić ją z produktem wirtualnym, decydując się na lokatę online, klient wiąże się z bankiem poprzez podpisaną umowę. Obie strony zobowiązane są przestrzegać umowy pod rygorem skutków prawnych. Środki, jakie przelane są na rachunek lokaty przez klienta w banku komercyjnym, ulegają zabezpieczeniom w postaci gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości maksymalnie 100 tysięcy euro. Nawet jeśli dojdzie do bankructwa banku, środki każdego klienta będą bezpieczne. Lokata w kwestii bezpieczeństwa jest doskonale chroniona, tak samo, jak lokata zakładana bezpośrednio w oddziale.

OPROCENTOWANIE LOKAT

Na zysk z lokaty wpływa przede wszystkim samo oprocentowanie lokaty. Istnieją dwa rodzaje oprocentowania lokat: stałe i zmienne. Częściej spotykane jest oprocentowanie stałe, nie ulega on zmianie podczas całego okresu, w jakim trwa lokata. Od razu po podpisaniu umowy przez klienta, może on obliczyć dokładną kwotę odsetek, jaki otrzyma po zakończeniu okresu umowy.

Oprocentowanie zmienne zależne jest przeważnie od wysokości stóp procentowych NBP i stawki lokat międzynarodowych WIBOR. Oprocentowanie może zwiększać się lub zmniejszać w trakcie całego trwania depozytu. Warto wybierać jak najwyższe oprocentowanie, należy także przyjrzeć się na częstotliwości kapitalizacji odsetek, gdyż wpływa ono na całkowity zysk z lokaty. Kapitalizacja odsetek oznacza częstotliwość, z jaką odsetki przypisywane są do kapitału lokaty klienta. Częstotliwość kapitalizacji powinna odbywać się jak najczęściej.

LOKATY BANKOWE – RODZAJE

Lokaty dziele się na krótko i długoterminowe. Zakładając lokatę, klient powinien przemyśleć to, na ile jest w stanie zamrozić swoją gotówkę. Trzeba mieć na uwadze, iż wcześniejsza wypłata gotówki może spowodować utratę części albo całości zebranych w trakcie trwania lokaty odsetek. Lokatę można założyć na parę miesięcy albo nawet na parę lat. Założenie lokaty na długi okres zagwarantuje klientowi wysokie oprocentowanie, gdyż bank dysponuje przez większy czas pieniędzmi. Nie w każdym przypadku sprawdza się ta zasada. Banki generują wiele ofert promocyjnych, konkurencja na rynku jest bardzo duża. Promocje obejmują przede wszystkim lokaty krótkoterminowe. Odznaczają się one wysokim oprocentowaniem w przeciwieństwie do standardowych ofert. Te produkty jednak generowane są przez banki, głównie po to, by zyskać nowych klientów z uwagi na to, są dostępne jedynie jednorazowo.

Jaką lokatę warto wybrać?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakładaniu swojej lokaty? Przede wszystkim klient nie może opierać się jedynie na reklamach banków. Najważniejszą cechą dobrej lokaty jest jej wysokie oprocentowanie. Im oprocentowanie wyższe, tym lepiej dla klienta. Warto wziąć pod uwagę oferty banków tych mniej reklamowanych, których nie widzi się na co dzień w reklamach. Dobrze jest zwrócić uwagę na małe instytucje finansowe o niewielkim kapitale, takie instytucje nie wydają zbyt wiele pieniędzy na reklamę. Nie oznacza to jednak, iż ich oferty są gorsze. Małe banki często przedstawiają swoim klientom o wiele korzystniejsze warunki na lokatach niż w przypadku wielkich i znanych banków. Ważny jest fakt, czy lokata posiada oprocentowanie stałe, czy zmienne. Istotna jest także kapitalizacja odsetek, czyli dopisywanie ich go głównego rachunku lokaty bankowej. Korzystniejsze dla klienta jest jak najczęstsze kapitalizowanie odsetek przez bank. Im większa ilość odsetek na lokacie bankowej pracuje, tym lepiej. Zazwyczaj banki kapitalizują odsetki na lokatach co miesiąc. Warto wziąć pod uwagę wszystkie te cechy, przed założeniem lokaty i podpisaniem umowy z bankiem. Wikipedia

 

tagi: banki lokaty,dobre lokaty,lokata,lokata co to,lokata długoterminowa,lokata ranking,lokaty,lokaty bankowe,lokaty bankowe,lokaty bankowe ranking,lokaty bez konta,lokaty długoterminowe,lokaty kalkulator,lokaty ranking,lokaty terminowe,lokaty terminowe porównanie,najleprze lokaty,najlepsze lokaty,najlepsze lokaty bankowe,najlepsze lokaty internetowe,najwyższe oprocentowanie lokat,oprocentowanie lokat bankowych,porównanie lokat,porównywarka lokat,ranking lokat,ranking lokat bankowych,ranking lokat bez konta,ranking lokat bez konta,ranking lokaty, bgż lokaty, bgż optima lokata, bgż optima lokaty, getin bank lokaty, getin lokaty, lokata, lokata bankowa, lokata getin bank, lokaty, lokaty – oprocentowanie, lokaty bankowe, lokaty bankowe ranking, lokaty getin bank, lokaty oprocentowanie, lokaty ranking, lokaty terminowe, najlepsze lokaty, najlepsze lokaty bankowe, oprocentowanie lokat, porównywarka lokat